Showing 4 Result(s)

Opratat – saker som det är svårt att prata om

Under tre år jobbade jag med projektet Opratat som handlar om saker som är svåra att prata om när någon i familjen har en funktionsnedsättning. Jag designade figurer och grafik och sedan producerade mitt företag Hellofilms 18 kortfilmer. Allt ligger ute att se på. Klicka på bilden så kommer ni till sidan.

Om man gör rätt från början blir det bättre för alla.

  Uppdragsgivare: FunktionsRätt Sverige – www.funktionsratt.se Beställning: Inom FunktionsRätt Sverige jobbar de med ett projekt som heter ”Rätt från början” som handlar om att alla personer ska ha samma tillgång till samhället, och att man ska tänka igenom när man bygger och planerar så att inget blir utanför.

Alla tillhör vi ett sammanhang som påverkar oss på olika sätt.

Uppdragsgivare: Nationellt anhörig center – www.anhoriga.se Beställning: Jag har gjort flera olika bilder till NKA: verksamhet. Det har mest varit olika typer av illustrationer till deras web. Överst på sidan finns en familjebild som används i olika sammanhang när man pratar om generationer. Under flera år jobbade jag med ett projekt som heter Opratat. Där …